alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je petek, 24. marec 2017


Prometni prekrški na primerih

PARKIRANJE V IDRIJI    

Če Idrijo primerjamo z večino večjih slovenskih mest, problematika parkiranja ni pereča, saj je veliko javno parkirišče Barbare le nekaj minut hoje oddaljeno od mestnega središča. Barbare so le ob redkih, izjemnih dogodkih polno zasedene.

V Idriji imamo tri režime parkiranja.

Brezplačna javna parkirišča v skladu s prometno signalizacijo omogočajo neomejeno brezplačno parkiranje za vozila. Parkirna mesta so zarisana z belo barvo.

Sl.1 Brezplačno javno parkirišče

Območja kratkotrajnega parkiranja omogočajo časovno omejeno brezplačno parkiranje in s tem omogočajo večjemu številu uporabnikov, da v mestnem središču parkirajo za krajši čas in gredo po opravkih. Parkirna mesta so zarisana z modro barvo. Časovna omejitev je označena na prometni signalizaciji. Uporabniki parkirišča so dolžni označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku omejenega časa vozilo odpeljati. Za označitev časa prihoda je potrebna parkirna ura, zadostuje pa tudi zapis na papirju. Na vseh javnih parkiriščih, kjer so parkirna mesta označena s talnimi oznakami, je parkiranje dovoljeno le na označenih parkirnih mestih.

Sl. 2 Območje kratkotrajnega parkiranja

Rezervirana parkirna mesta dovoljujejo parkiranje le kategoriji uporabnikov, za katere so rezervirana. Tako je na parkirnih mestih za invalide parkiranje dovoljeno le s parkirno karto invalida.

Na zasebnih površinah lahko način uporabe parkirišča določi lastnik, ki pa mora

režim uporabe označiti z veljavno prometno signalizacijo. Lastnik v takem primeru

tudi sam poskrbi za red in varstvo s pomočjo zasebnega varovanja in ob uporabi Stvarnopravnega zakonika. Takšen primer so parkirišča ob nakupovalnih centrih ali ob zasebnih objektih, kjer je uporaba omejena le na določene uporabnike.

Sl.3 Rezervirana parkirna mesta

Tudi parkiranje je odraz prometne kulture.
V letošnjem letu bo Občinsko redarstvo vršilo poostren nadzor nad parkiranjem.

 

TEHTANJE TOVORNIH VOZIL

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS 109/2010) je na Občinska redarstva prenesel nekaj novih pooblastil, med drugim tudi nadzor nad največjimi dovoljenimi osnimi obremenitvami, največjimi dovoljenimi skupnimi obremenitvami in največjimi dovoljenimi masami vozil na javnih cestah (določila 30., 31. in 32. člena navedenega Zakona). Natančneje to področje urejajo še s podzakonski akti : Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu (URL RS 138/2006) , Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v RS (URL RS 4/2008) in Pravilnik o omejitvah na državnih cestah (URL RS 84/2007).                       

tehtanje 

Cestna mreža v Idrijski občini je zaradi razgibanega reliefa ter zahtevnosti gradnje in vzdrževanja še posebej občutljiva na prekomerne obremenitve. Na idrijski cestah je mogoče kar pogosto videti tovorna vozila, ki so na pogled očitno preobremenjena, na to nas vse bolj pogosto opozarjajo tudi občani. Da bi negativni vpliv prekomerno naloženih tovornjakov na cestišča zmanjšali, smo v letošnjem letu pričeli s tehtanjem tovornih vozil. Z nenapovedanimi kontrolami bomo tudi nadaljevali.

P1010456 

Globe za prekoračitve so visoke in se stopnjujejo sorazmerno z odstotki prekoračitve: za voznika od 200,00 do 400,00 EUR, za pravno osebo od 600,00 do 3.000,00 EUR in za odgovorno osebo pravne osebe 500,00 EUR.

tehtanje 4

 

 

ZAPUŠČENA VOZILA

Lastniki včasih za skladiščenje svojih neregistriranih ali okvarjenih vozil uporabljajo kar javna parkirišča ali druge javne površine. Tudi na območju občine Idrija se občasno pojavijo taka vozila, najpogosteje na javnih parkiriščih, kjer zasedajo parkirni prostor ostalim udeležencem prometa.

P1010421 - Kopija

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZprCp) v 56. točki 1. odstavka 3. člena določa, da je zapuščeno vozilo motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

Navedeni zakon pristojnim službam nalaga odstranitev takih vozil. Pooblaščena uradna oseba na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo za odstranitev vozila. Če lastnik najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe vozila ne odstrani, ga odstrani pooblaščeni izvajalec na stroške lastnika.

P1010423


Izvajalec lahko po treh mesecih hrambe tako vozilo proda ali odda v razgradnjo.

Takšna odstranitev zapuščenega vozila pa za lastnika predstavlja tudi znaten strošek, saj globa za neupoštevanje odredbe za odstranitev vozila znaša 120,00 EUR, odvoz na deponijo med 50,00 in 60,00 EUR, vsak dan hrambe na deponiji 5,00 EUR, odvoz na razgradnjo pa med 80,00 in 90,00 EUR.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1