alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je četrtek, 23. marec 2017


Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2016

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/2010) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016 (Ur. list RS, št. 17/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2016

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mladinska društva, ki organizirajo projekte, namenjene mladim.

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 • izvajalci mladinskih projektov morajo imeti sedež in delujejo v Občini Idrija
 • so registrirani in delujejo najmanj eno leto
 • v pogodbenem roku oddajo poročila o realizaciji za preteklo leto in poročilo o namenski rabi sredstev
 • prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine Idrija

III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 4.500,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov mladinskih projektov v letu 2016, ki so namenjeni ustvarjalnemu preživljanju prostega časa mladih.

Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, za katere je iz dokumenta (računa) razvidna povezava z izvedbo projekta.

Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti v letu 2016. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

IV. Merila za dodelitev sredstev

 • stopnja aktivne udeležbe mladih v projektu
 • stopnja izražanja mladinske iniciativnosti
 • predviden pozitiven prispevek k razvoju novih znanj in veščin udeležencev projekta
 • aktualnost projekta
 • izvedljivost projekta
 • ekonomičnost projekta
 • dosedanji dosežki in reference ponudnika

V. Razpisna dokumentacija

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte, oziroma ne vlagajte v mape.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija.

 

VI: Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis – mladinski projekti 2016« – NE ODPIRAJ«, do vključno 18. februarja 2016 do 11 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v Glavni pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Nepravočasno oddane vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog pa se bo pozvalo o dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju projekta.

Številka: 410-0007/2016-1

V Idriji, 29. 1. 2016

                                              

ŽUPAN

Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1