alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Javni poziv za dodelitev uporabe dvorane za izvedbo prireditve v letu 2017

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017 (Ur. list RS, št. 82/2016) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. L. RS 50/07, 61/08) objavlja

JAVNI POZIV

 ZA DODELITEV UPORABE DVORANE ZA IZVEDBO PRIREDITVE V LETU 2017

I. Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo:

 • društva,
 • javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina Idrija.

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja:

 • kandidati morajo imeti sedež in delovati v Občini Idrija,
 • kandidati so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
 • kandidati podpišejo izjavo o prevzemu odgovornosti za varno in pravilno izvedbo prireditve.

III. Razpoložljive dvorane

Razpisuje se enkratna brezplačna uporaba ene od dvoran:

 • Rudniška dvorana v Idriji
 • Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji
 • Dvorana Filmskega gledališča Idrija

Brezplačna uporaba dvorane je upravičena za izvedbo javne prireditve, ki jo društvo ali javni zavod samostojno organizira in izvede s svojimi člani ter tako javnosti predstavi svojo dejavnost. Dogodek se mora izvesti v okviru neprofitne dejavnosti, z možnostjo zbiranja prostovoljnih prispevkov.

IV. Kriterij za določanje termina

Za termin uporabe dvorane se morajo prijavitelji predhodno uskladiti z upravljavcem dvorane. V primeru, da več prijaviteljev kandidira za isti termin, se termini dodelijo po vrstnem redu prispelih prijav.

V. Razpisna dokumentacija

Prijava na javni poziv mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija.

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni poziv za dodelitev uporabe dvorane za izvedbo prireditve v letu 2017«, do vključno 30. novembra 2017. Za pravočasno se šteje prijava, ki prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika minimalno 30 dni pred načrtovano izvedbo prireditve. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Prispele vloge bo strokovna komisija obravnavala enkrat mesečno. O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepravočasno oddane vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog pa se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave Občine Idrija obveščeni o dodelitvi brezplačne uporabe dvorane.

Številka: 410-0002/2017-1
V Idriji, 10. 1. 2017

ŽUPAN

Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1