alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Javni razpis podelitve koncesije za Projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Občini Idrija.

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, številka 4/2017, v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt).

Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.

Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne objekte: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija in Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.

Koncesijska pogodba postane veljavna s koncesionarjevo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pripravljalnih storitev in hkrati pod odložnim pogojem uspešne kandidature koncedenta in koncesionarja za sredstva iz kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« in odložnim pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev.

Opredeljeno območje izvajanja se lahko razširi tudi na dodatne objekte ali ukrepe ali zmanjša, glede na konceptualno ustreznost programske zasnove projekta javno-zasebnega partnerstva. Takšna sprememba je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta. Soglasje izda občinski sveti koncedenta.

Koncesija se podeli za največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko spremeni oz. podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna v okviru predmetne spletne strani.

Koncedent je predvidel, da se bo javni razpis izvedel skladno s sledečim načrtovanim terminskim planom:

- Rok za postavitev vprašanj: do 23. 2.2017 do 23:59:59,
- Rok za predložitev vlog: do 9. 3.2017 do 09:00,
- Odpiranje vlog: 9. 3.2017 ob 10:30.

docx02_Razpisna_dokumentacija;
docx03_osnovni_podatki_operacija_job_2016;
docx04_osnovni_podatki_stavba_job_2016;
docx05_Nacin_izracuna_prihrankov;
xls06_Program_izvajanja_koncesije;
doc07_REP_Seznam_posameznih_ukrepov_OS_Idrija;
doc08_REP_Seznam_posameznih_ukrepov_ZD_Idrija;
xls09_Izracun_referencnega_leta_OS_in_ZD_Idrija;
xls10_Scenariji_in_rekapitulacija_ukrepov_OS_in_ZD_Idrija.

Dopolnitev dokumentacije:

pdfREP ZD Idrija_za oddajo - 20.2.17

pdfREP_OS_Idrija_za_oddajo-_20.2.17 (sprememba: 22.2.2017)
docxREP ZD Idrija_za oddajo - 20.2.17 (sprememba: 22.2.2017)

docxOdgovori na vprašanja, objavljeno 28.2.2017
pdfIP_Energetska_sanacija_Idrija, 28.2.2017

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1