alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Soglasje za uporabo javne površine

Pravne in fizične osebe morajo pridobiti soglasje za uporabo javne površine za naslednje taksne predmete:

 • uporabo javnega pločnika pred poslovnimi lokali,
 • za uporabo javnih prostorov za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope in podobne druge namene),
 • za uporabo javnih površin za organiziranje prireditev za gospodarske namene.

Tarifa komunalnih taks za uporabo javnih površin:

1.1.    uporaba javnega pločnika pred poslovnimi prostori za vsak m2 dnevno (3 točke)
1.2.    uporaba za začasne namene
1.2.1. za kioske in stojnice za gostinsko dejavnost za vsak m2 dnevno (20 točk)
1.2.2. za stojnice in kioske z drugo dejavnostjo za vsak m2 dnevno (10 točk)
1.2.3. za cirkuse in zabavne parke za vsak m2 dnevno     (3 točke)
1.2.4. za gradbišča, prekope in druge začasne namene za vsak m2 dnevno (5 točk)
1.2.5. za prodajo na drobno iz vozil za vsako posamezno vozilo dnevno (300 točk)
1.3.    za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe za vsak m2 letno(1000 točk)
1.4.    za uporabo javnih površin za prireditve za profitne namene za vsak m2 dnevno(10 točk)

Pojasnila:

 • Za javne površine štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane javne površine na območju občine Idrija.
 • Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine, oziroma organizator prireditev.
 • Takso po tarifni številki 1. 1. se obračuna največ za 100 dni v letu.
 • Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javni zavod, občina ali krajevna skupnost.
 • Taksa se po tem odloku ne plača za uporabo prostora na območjih javnih tržnic.

Vrednosti točke določi na podlagi gibanja drobnoprodajnih cen enkrat letno župan s sklepom.

docVloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Prilogi:
1. Potrdilo o plačilu občinske upravne takse (takso je mogoče plačati z gotovino ali bančno kartico v Glavni pisarni Občine Idrija ali z nakazilom na račun Občinske upravne takse, številka: 01236-4360309142, sklic 11 75353-7111002)
Upravna taksa po ) 
2. Fotokopija načrta parcel/e (mapna kopija)

Upravna taksa:

 • za soglasje za uporabo javne površine: 22,60 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 18,10 € za odločbo po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 32/16)

Pravna podlaga:

 • Odlok o komunalnih taksah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. pdf11/96,  pdf44/96,  pdf109/00)

Rok za izdajo soglasja je 30 dni od prejema vloge.


Kontakt:

Alfonz Krapež
Služba za pravne zadeve
            05 37 34 523      
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1