alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je sobota, 25. marec 2017


Prijava taksne obveznosti/ tarifna številka 2

Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti upravi pred začetkom uporabe, oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma prenehanja uporabe le-tega.

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:

  • podatke o zavezancu,
  • čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
  • opis taksnega predmeta (površina oziroma število).

docVloga za prijavo taksne obveznosti/ tarifna številka 2

Opomba: Pod tarifno številko 2 štejemo po Odloku o komunalnih taksah (Ur. l. RS, št. 11/96, 44/96, 109/00) v občini Idrija naslednje taksne predmete:

  • reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih,
  • vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.

Tarifa komunalnih taks:

2.1.    reklamni napisi, objave, oglasi, panoji,...     
2.1.1. za čas nad 3 mesece do 1 m2 letno (2.000 točk)
         za vsak nadaljnji m2 (1.000 točk)
2.1.2. za čas do 3 mesecev do 1 m2 dnevno (8 točk)
         za vsak nadaljnji m2 dnevno (4 točke)
2.2.    elektronski displeji in drugi svetlobni napisi     
         do 2 m2 letno (8.000 točk)
         nad 2 m2 letno     (12.000 točk)
2.3.    transparenti in druge oblike visečih reklam     
         do 2 m2 dnevno (10 točk)
         nad 2 m2 dnevno (15 točk)

Pojasnila:

  • Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter fasade, strehe in podobne površine, oziroma objekti, od koder je napis viden na javne površine, ne glede na lastnino objekta, na katerem je predmet.
  • Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov, oziroma površin, na katerih je taksni predmet.
  • Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov in organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Idrija, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij. Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščeni tudi novi gospodarski subjekti (s.p., d.n.o., d.o.o.) prvih pet let od registracije na sodišču ali priglasitve pri pristojnem organu.
  • Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote ter en seznam predmeta poslovanja družbe, oziroma samostojnega podjetnika. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.
  • Taksa po tem odloku se ne plačuje za plakate, obešene na za to določenih javnih panojih.

Vrednosti točke določi na podlagi gibanja drobnoprodajnih cen enkrat letno župan s sklepom.

Pravna podlaga:
Odlok o komunalnih taksah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. pdf11/96pdf44/96pdf109/00)

Rok za izdajo odločbe o odmeri komunalne takse je 30 dni od prejema vloge.


Kontakt:

Alfonz Krapež
Služba za pravne zadeve
T05 37 34 523      
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1