alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Okolje in prostor

ODLOKI

Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/1353/14), - pdfneuradno prečiščeno besedilo, 70/16)
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 89/11)
Popravek Odloka o o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Urani list RS, št. 12/14)
Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 10/16)

Občinski podrobni prostorki načrti OPPN, zazidalni načrti ZN, ureditveni načrti UN
Idrija
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna« (Uradni list RS, št. 44/13, 54/15)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji (Uradni list RS, št. 14/13, 53/14, 4/17)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Mestno jedro« – Enota urejanja ID 20 (Uradni list RS, št. 15/12)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA (Uradni list RS, št. 84/11)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Barbare (Uradni list RS, št. 84/11)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Doma upokojencev v Idriji za del območja UTA v Idriji (Uradni list RS, št. 31/07)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta "Pri Likarici" - Idrija (Uradni list RS, št. 38/92135/04100/06)
Odlok o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400) (Uradni list RS, št. 33/01)
Odloku o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona) (Uradni list RS, št. 26/9768/0059/08)
Odlok o zazidalnega načrtu »ZN Cegovnica-Idrija« (Uradni list RS, št. 38/92, 63/0142/05)
Odlok o ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji (Uradni list RS, št. 12/90, 21/03)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP (Uradni list RS, št. 18/15)
Spodnja Idrija
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija« (Uradni list RS, št. 17/06)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP (Uradni list RS, št. 18/15)
 
Godovič
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 29/16) 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 37/16)


Črni Vrh nad Idrijo
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo (Uradni list RS, št. 67/99)

Drugi prostorski odloki
Odlok o merilih za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam (Uradni list RS, št. 103/11)
Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97109/00)
Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija (Uradni list RS, 104/13)
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju Občine Idrija (Uradni list RS, 104/13)

Odloki s področja varovanja okolja
Odlok o zavarovanju dela porečja Govškarce (Uradni list SRS, št. 25/89)
Odlok o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 25/89, Uradni list RS, št. 19/90, 19/9156/9332/9614/00)
Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16)
pdfOdlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca - NPB
Odlok o spremembi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 40/03)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja  in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 78/01)
Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 15/14)
Odlok o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 37/16)
Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17)

SKLEPI

Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 70/13)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna ID 12_1_CU v Idriji po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 43/14)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN) Industrijska cona Godovič (Ur. list RS, št. 13/14)

Sklep o začetku prirave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta I2 Rotomatika v Spodnji Idriji (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 44/13)
Sklep o ukinitvi javnega dobra
(Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 44/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 28/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 14/12)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 103/11)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Rožna (Uradni list RS, št. 94/11)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Faletovše (Uradni list RS, št. 94/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 28/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 18/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 6/11)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 73/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 55/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 42/10)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča (Uradni list RS, št. 30/10)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Barbare (Uradni list RS, št.  48/09)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 27/09)
Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Mejca (Uradni list RS, št. 125/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 111/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 59/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 23/08)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 93/07)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 63/07)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 75/06)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 75/06)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 63/01)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list RS, št. 33/01)
Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi (Uradni list RS, št. 16/97)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 71/96)
Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi (Uradni list RS, št. 14/95)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 79/12)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 36/14)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12)
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 34/15)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 54/15)
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni list RS, št. 77/16)


ODREDBE

Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 44/13)
TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1