alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Splošni predpisi Občine Idrija

STATUT


POSLOVNIKI

  • Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija (Uradni list RS, št. 78/99,104/13)
  • Poslovnik Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01)

 

UGOTOVITVENE ODLOČBE

Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, 93/11)
Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 6/12)

 

ODLOKI

Odlok o podelitvi naziva častni občan in nagradah občine Idrija (Uradni list RS, št. 110/99, 37/11)
Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v občini Idrija (Uradni list RS, št.65/02, 31/10, 26/14)
Odlok o določitvi o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 65/9472/0631/10)
Odlok o predkupni pravici Občine Idrija (Uradni list RS, št. 21/03, 36/14)
Odlok o spremembi območja naselij Čekovnik in Srednja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Idrija in Spodnja Idrija (Uradni list RS, št.118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Gorenja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Vojsko in Srednja Kanomlja (Uradni list RS, št. 118/05)
Odlok o spremembi območja naselij Srednja Kanomlja in Spodnja Kanomlja in ustanovitvi naselja Razpotje (Uradni list RS, št. 17/06)
Odlok o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič (Uradni list RS, št. 17/06, 33/06, 52/06)
Odlok o določitvi območja in imena naselja Ledinsko Razpotje (Uradni list RS, št.119/08)
Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra (Uradni list RS, 105/11)
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Idrija (Ur.l. RS, 11/9763/07)
Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija(Uradni list RS, št. 27/0931/10, 28/11)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 43/09)
Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 110/99)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/1073/10, 55/11, 84/11, 104/13)
Odlok o občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/11)
Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Idrija (Uradni list RS, 89/11)
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji« (Uradni list RS, 26/12)
Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija (Uradni list RS, 28/12)
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (Uradni list RS, 38/12)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Idrija (Uradni list RS, 54/12)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Ur. list RS, št. 13/14, 36/14)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 14/13)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno (Uradni list RS, št. 18/13)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/2014)
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija (Uradni list RS št. 45/14)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS št. 16/15, 78/15)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2016 (Uradni list RS št. 17/15, 9/16, 37/16)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 34/15)
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 29/16)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16)
Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16)

PRAVILNIKI

Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 68/98)
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 84/9917/0191/0294/08)
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Idrija (Uradni list RS, št. 45/07)
Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje (Uradni list RS, št. 54/15)


SKLEPI

Začasni statutarni sklep (Uradni list RS, št. 14/95)
Statutarni sklep o podaljšanju mandata sveta Krajevne skupnosti Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 64/96)
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi  krajevnega samoprispevka za del območja KS Črni Vrh (Uradni list RS, št. 26/96)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka Črni Vrh za naselji Idrijski Log in Zadlog (Uradni list RS, št. 50/96)
Ugotovitveni sklep o prenehanju poklicne funkcije župana (Uradni list RS, št.11/97)
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Uradni list RS, št. 54/97)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Idrija (Uradni list RS, št. 68/98)
Sklep o prenehanju veljavnosti obveznih razlag (125/00)
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 12/03)
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 36/02)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št.52/06)
Sklep o prerazporeditvi presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa po letnem obračunu za leto 2003 (Uradni list RS, št. 26/04)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 113/00)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2002 (Uradni list RS, št. 105/01)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 111/02)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 21/03)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2005 (Uradni list RS, št. 135/04)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 109/05)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 33/06)
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 131/06)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar-marec 2008(Uradni list RS, št. 113/07)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar- marec 2010(Uradni list RS, št. 104/09)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/10)
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 63/10)
Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 42/10)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011(Uradni list RS, 101/10)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju april–junij 2011 (Uradni list RS, 18/11)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2013 (Uradni list RS, 90/12)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št. 26/14, 51/14)
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Obine Idrija (Uradni list RS, št. 50/14)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 51/14)
Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2017 (Uradni list RS, št. 77/16)
Sklep o ugotovitvi javnega interesa (Uradni list RS, št. 82/16)


OBČINSKI PROGRAMI
pdfObčinski program varnosti Občine Idrija

 

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1