alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je ponedeljek, 27. marec 2017


Pregled sklepov 16. redne seje Občinskega sveta z dne 19.1.2017

Številka: 9000-1/2017-14
Datum: 20. 1. 2017

PREGLED SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 19. 1. 2017

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Sprejme se predlagani dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija.

Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 15. redne seje z dne 15. 12. 2016
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 15. 12. 2016.

Ad 3 – Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija – hitri postopek           
Sprejme se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 4 –  Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija – druga obravnava
Sprejme se Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 5 - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija – skrajšani postopek
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija v predlaganem besedilu.

Ad 6 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji – skrajšani postopek
1. Sprejeme se stališča do pripomb na razgrnjen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji, upoštevaje pripombo župana, da se v besedilo pri objektu Lapajnetova 53 za besedo »prizidkov« doda besedi »in nadstreškov«.

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji v predlaganem besedilu, upoštevajoč pripombo župana, da se v 4. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »V poglavju »Obstoječi objekti« se pri tretjem odstavku za besedo »prizidkov« doda besedilo »in nadstreškov«.

Ad 7 – Soglasje k zadolžitvi Centra za idrijsko dediščino
Občinski svet Občine Idrija soglaša, da se javni zavod Center za idrijsko dediščino zadolži v obliki kratkoročnega posojila v višini 54.000 € v mesecu januarju in 50.000 € v mesecu juliju 2017, za namen kritja deleža stroškov Centra za idrijsko dediščino v projektu Danube GeoTour, ki se povrnejo iz ESSR sklada. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Ad 8 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
Točka se prekine in obravnava nadaljuje na naslednji seji Občinskega sveta.                                                                        

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1