Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve v EUP IK_2/16_A, MASORE

25. 5. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 42