Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve v EUP CP_8/50_A, ZADLOG

28. 5. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 46