Vsebinsko in finančno poročilo programov družbenih dejavnosti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE