JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO NA ZAKLJUČENEM OBMOČJU MESTA IDRIJA

10.01.2020 Mateja P. 478