Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

Razvid predpisov

 • 1. Ureditev občine
  • Statut občine (0)
  • Poslovnik občinskega sveta (0)
 • 2. Organi in imenovanja
  • Občinski svet (0)
  • Župan in podžupan (0)
  • Nadzorni odbor (0)
  • Občinska uprava (0)
  • Občinska volilna komisija (0)
  • Civilna zaščita, reševanje (0)
  • Krajevne skupnosti (0)
  • Politične stranke (0)
  • Inšpekcijske službe (0)
  • Volitve, referendumi, imenovanja (0)
  • Ostalo (0)
 • 3. Javne finance
  • Proračun občine (0)
  • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (0)
  • Prispevki (0)
  • Takse (0)
  • Pristojbine (0)
  • Davki (0)
  • Plače in nagrade funkcionarjev (0)
  • Jamstva, kompenzacije, krediti (0)
  • Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila (0)
  • Blagovne rezerve (0)
  • Ostalo (0)
 • 4. Okolje in prostor
  • Javne razgrnitve (0)
  • Občinski prostorski načrti (OPN) (0)
  • Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) (0)
  • Lokacijski načrt (LN) (0)
  • Zazidalni načrt (ZN) (0)
  • Ureditveni načrt (UN) (0)
  • Lokacijski, zazidalni in ureditveni načrti (0)
  • Prostorski ureditveni pogoji (PUP) (0)
  • Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) (0)
  • Dolgoročni in družbeni plani (0)
  • Oddaja nepremičnin (0)
  • Prodaja nepremičnin (0)
  • Dodelitve nepremičnin (0)
  • Načrti zaščite in reševanja (0)
  • Varstvo okolja (0)
  • Javno dobro (0)
  • Ulice, ceste, trgi (0)
  • Ostalo (0)
 • 5. Gospodarsko pravna ureditev
  • Gospodarski subjekti (0)
  • Gospodarske javne službe (0)
  • Oskrba s pitno vodo (0)
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (0)
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki (0)
  • Čiščenje, urejanje in raba javnih površin (0)
  • Nadzorovanje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (0)
  • Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč (0)
  • Urejanje in vzdrževanje javnih cest (0)
  • Gasilska služba (0)
  • Oskrba z zemeljskim plinom (0)
  • Cene komunalnih storitev (0)
  • Ostalo (0)
 • 6. Javni zavodi
  • Vrtci (0)
  • Osnovne šole (0)
  • Glasbene šole (0)
  • Knjižnice (0)
  • Kulturni, turistični in športni zavodi (0)
  • Gledališča in muzeji (0)
  • Zdravstveni domovi (0)
  • Lekarne (0)
  • Ostalo (0)
 • 7. Vsebinska področja delovanja
  • Predšolska vzgoja (0)
  • Osnovna šola (0)
  • Izobraževanje odraslih (0)
  • Kultura in umetnost (0)
  • Zdravstveno in socialno varstvo (0)
  • Javno obveščanje in informiranje (0)
  • Šport (0)
  • Industrija (0)
  • Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo (0)
  • Promet in zveze (0)
  • Gostinstvo in turizem (0)
  • Malo gospodarstvo (0)
  • Trgovina (0)
  • Telekomunikacije (0)
 • 8. Lokalna samouprava
  • Simboli (zastava, grb), praznik (0)
  • Občinska priznanja, nagrajenci (0)
  • Občinsko glasilo (0)
  • Premoženje občine (0)
  • Pravo in pravne zadeve (0)
  • Strategije, plani in načrti (0)
  • Ostalo (0)
;
Piškotki
Spletno stran za nemoteno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za delovanje uporablja samo nujno potrebne piškotke za katere ne potrebujemo vaše privolitve. Brez namestitve teh piškotkov, vam nemotenega dostopa do spletne strani ne moremo omogočiti. Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.