Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

153.476,46 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
82.050,00 €
V teku
Povezava