JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELU EUP LP_21/85_A DOLE

22. 4. 2021 Mateja P. 92