Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve v EUP VP_3/39_A, VOJSKO

28. 5. 2021 Tina N. J. (Občinska uprava) 43