KS Dole

Povezava
BRANKO RAZLOŽNIK
Jelični Vrh 25, 5280 Idrija
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Branko Razložnik
  • Urban Petrič
  • Tomaž Kavčič
  • Nina Gantar
  • Marko Gantar
  • Maruška Gnjezda
  • Aleš Žakelj
  • Matjaž Govekar
  • Marko Govekar
  • Darko Gantar