KS Dole

Povezava
BRANKO RAZLOŽNIK
Jelični Vrh 25, 5280 Idrija
Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Branko Razložnik
  • Urban Petrič
  • Tomaž Kavčič
  • Anita Česnik Mažgon
  • Maruška Gnjezda
  • Aleš Žakelj
  • Darko Novak
  • Ivan Mivšek
  • Miro Kavčič
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Nina Gantar