KS Zavratec

Povezava
IVAN KOGOVŠEK
Zavratec 2, 1373 Rovte
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Ivan Kogovšek
  • Samo Kuščer
  • Daphne Levac Cornelissen
  • Marjetka Rijavec
  • Niko Gantar