KS Zavratec

Povezava
SAMO KUŠČER
Potok 3, 1373 Rovte
Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Samo Kuščer
  • Jani Kogovšek
  • Daphne Levac Cornelissen
  • Marjetka Rijavec
  • Niko Gantar