Domov O občini KS Zavratec

KS Zavratec

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Ivan Kogovšek
  • Samo Kuščer
  • Daphne Levac Cornelissen
  • Marjetka Rijavec
  • Niko Gantar