KS Črni Vrh

Povezava
JERNEJ ČRNOLOGAR
Lome 24, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Jernej Črnologar
  • Marija Kofol Kavčič
  • Damijana Kodelja
  • Andrej Žigon
  • Alojz Nagode
  • Mojca Rupnik
  • Klemen Logar
  • Jurij Kavčič