Domov Organi občine Občinski svet ODBOR ZA FINANCE IN PRORAČUN

ODBOR ZA FINANCE IN PRORAČUN

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • TATJANA MAJNIK
  • MARJETKA RIJAVEC
  • MARIJA BIZJAK PAVŠIČ
  • ANDREJ POGLAJEN
  • TINA BRUS
  • FRANCI MEDIC
  • BRANKO RAZLOŽNIK