Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode