Sklic 13. redne seje Občinskega sveta

15. 4. 2024 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 665
Seja je potekala dne 25.04.2024 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 13.05.2024
Tip objave: Drugo
Vsebina: Proračun občine
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Idrija
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 14.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Idrija
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 14.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 21.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 28.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 13.05.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 25.04.2024
Začetek veljavnosti: 13.05.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro