Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov športa

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE