JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPPN1) INDUSTRIJSKA CONA GODOVIČ

5. 6. 2018 Tina N. J. (Občinska uprava) 1052