JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI, ZASELEK "PR TOMAŽK" V ZADLOGU

24.06.2020 Mateja P. 234