Lokacijska preveritev za del EUP ČV_6/4_SSe ČRNI VRH na parc. št. 62/10 k.o. Črni Vrh

22.11.2019 Mateja P. 121