Dostop do spletne povezave javne obravnave: Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN z okoljskim poročilom.

20.10.2020 Mateja P. 381