Prve spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija

09.06.2014 2722