JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA EVIDENCE NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

05.10.2020 Mateja P. 2040
05.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
11.12.2020 do 23:59
478-0009/2020