Določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v EUP CE_7 Rejcov grič

16. 5. 2023 Tadej R. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 114
16.05.2023
Javna naznanila in razgrnitve
31.05.2023 do 23:59
3500-0003/2023 - 11
16.05.2023
Janja Hadalin
05 3734 521