Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva