Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva