Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva