Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva