OBVESTILO: JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE IDRIJA Z OKOLJSKIM POROČILOM

16.10.2020 Mateja P. 959