JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE IDRIJA Z OKOLJSKIM POROČILOM

05.10.2020 Mateja P. 2237
05.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
20.11.2020 do 23:59
3500-0011/2020
prostor@idrija.si
Pripombe na javno objavo