Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza odpadkov na območju Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva