Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva