Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva